Spleta TV
na voljo v Google Play

03. 09. 2018

Mednarodni dan gluhih 2018

Letošnji moto Mednarodnega dneva gluhih 2018 je »Z znakovnim jezikom smo vsi vključeni!« Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, kot reprezentativna invalidska organizacija za gluhe, naglušne in gluhoslepe in osebe z polževim vsadkom skupaj z Mestnim društvom gluhih Ljubljana organizirata kulturni program v počastitev Mednarodnega dneva gluhih in 20. obletnice delovanja društva. Častni pokrovitelj dogodka je župan MOL-a Zorana Janković. Slavnostna akademija s kulturnim programom se prične 15. septembra 2018, ob 12. uri pred Mestno hišo Ljubljana. Gluhi in naglušni smo v Sloveniji organizirani od leta 1931, in veljamo za eno od najstarejših invalidskih organizacij v Sloveniji. V Zvezo je vključenih 13 medobčinskih društev gluhih in naglušnih. Svetovna zveza gluhih (WFD-World Federation of the Deaf) je leta 1958 v Rimu v Italiji sprejela svetovno manifestacijo »Mednarodni teden gluhih«, ki ga povsod po svetu praznujemo na zadnji teden v septembru, na počastitev prvega svetovnega kongresa, ki je bil organiziran  v mesecu septembru leta 1951. Tokratni 59. mednarodni dan gluhih je v Ljubljani in sovpada z 20. obletnico delovanja Mestnega Društva gluhih Ljubljana. Na ta dan oz. teden gluhi želimo opozoriti javnost nase, na nevidno invalidnost – gluhoto in na svoje težave, s katerimi se srečujemo v vsakodnevnem življenju. Invalidi sluha in govora smo ovirani pri zadovoljevanju svojih vitalnih potreb in interesov. Gluhota je med najtežjimi invalidnostmi zaradi doživljenjske ovire govorno-socialne komunikacije, ki se kaže pri gluhih osebah v trajni izoliranosti od slišečega okolja. Organizacije gluhih so med najstarejšimi in so gluhim na temelju solidarnosti, samopomoči, istih izkušenj s slišečim okoljem in ob pomoči posameznikov z znanjem materinega jezika gluhih – znakovnega jezika, zagotavljale uveljavljanje specifičnih potreb in pomembno pripadnost svojemu socialnemu okolju. Ob letošnjem letu opozarjamo na nevidno diskriminacijo gluhih na številnih področjih življenja in dela gluhih oseb. Pravica gluhih, da pridobijo svoj jezik t.j. znakovni jezik od samega rojstva. Identiteta gluhih opredeljuje gluhe kot pripadnike kulturne in jezikovne skupnosti, ki uporablja znakovni jezik kot materni ali naravni jezik za sporazumevanje. Gluhi ljudje morajo imeti enak dostop do sodelovanja v osebnem, javnem in političnem prostoru, kot vsi ostali. Zmožnost znakovnega jezika za sporazumevanje in zagotavljanje tolmačev pomeni, da imajo gluhe osebe enake možnosti zaposlovanja. Gluhe osebe potrebujejo dostop do javnih informacij in storitev preko tolmačenja v znakovnem jeziku, podnaslavljanja in drugih ustreznih tehničnih rešitev. Če se gluhim osebam odvzame osnovna pravica do uporabe lastnega jezika, so te pravice močno okrnjene. MESTNO DRUŠTVO GLUHIH LJUBLJANA Mestno Društvo gluhih Ljubljana, ki letos praznuje 20. obletnico delovanja domuje v središču mesta, na Cankarjevi 9. Veliko nas je vseh generacij. Izvaja za osebe z okvaro sluha (gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom) dragocene posebne socialne programe, s katerimi se ta kategorija invalidov lažje vključuje v vsakdanje življenje in delo. Zaradi okvare sluha imajo gluhe in naglušne osebe največje težave na področju sporazumevanja in komunikacije z okoljem, v katerem živijo, se izobražujejo, delajo ali preživljajo prosti čas. Komunikacijske ovire pri interakciji z okoljem so vzrok različnih oblik socialne izključenosti in osamljenosti, ki ju društvo želi ublažiti. Gluhota je nevidna, ljudje je ne opazijo, dokler ne pridejo v stik z gluho osebo. Posebni socialni programi, ki se izvajajo v društvu, so namenjeni uporabnikom, ki jih soustvarjajo in so odraz njihove oviranosti, saj je temeljni cilj združevanja ustvarjanje pogojev za popolno vključitev gluhih in naglušnih v delovno in družbeno življenje. V društvu lahko najdejo vse tisto, kar pogrešajo v slišečem svetu. Prav zato je društvo gluhim in naglušnim članom tudi drugi dom. Brez društev, je življenje nas invalidov, ki smo iz različnih razlogov prikrajšani za sluh, izredno oteženo. Društvo je kraj, kjer se družimo s sebi enakimi, je dom številnim posameznikom in družinam, ter prostor, kjer vemo, da lahko s pomočjo strokovne službe društva poiščemo ustrezno pomoč na številne naše izzive. Je tudi prostor, kjer lahko skozi izvajanje posebnih socialnih programov, sami aktivno sodelujemo, ustvarjamo in gradimo našo skupno prihodnost. Letošnje praznovanje Mednarodnega dneva gluhih naj bo priložnost, da Mestno društvo gluhih Ljubljana predstavi svoje programe in delovanje. V soboto, 15. 9. 2018 se bodo v centru Ljubljane zbrali člani 13 društev gluhih in naglušnih iz vse Slovenije, da bi promovirali status znakovnih jezikov in pravice gluhih ljudi. Zgodnji dostop do znakovnega jezika in storitev, zagotovljenih v znakovnem jeziku, sta bistvenega pomena za rast in razvoj gluhih posameznikov. Vključenost in enakopravna udeležba v družbi zahtevata, da so znakovni jeziki dostopni, spoštovani in podprti, vsi pa so pozneje potrebni za dosego katerega od ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih določili  Združeni narodi. Na slavnostni akademiji, ki se bo pričela ob 12. uri, bomo tem ciljem zvesto sledili. Tako se bodo predstavili gluhi in naglušni plesalci, z recitalom se bomo pridružili praznovanju Cankarjevega leta, s  krajšo gledališko igro, ki je nastala pod taktirko gluhe režiserke Jelene Bolšedonove, pa se bo predstavila  tudi kulturna sekcija gluhih in naglušnih članov  Mestnega društva gluhih Ljubljana.
Delite novico

Doniraj dohodnino

Doniraj

Prenesi aplikacij SpletnaTV

na voljo v Google Play

E-novice

Bodite na tekočem in se prijavite se na prejemaje obvestil o aktualnih dogodkih.

Prijava uspešna

Prišlo je do napake. Preverite vpisane podatke.

Spoti

Več