Spleta TV
na voljo v Google Play

14. 09. 2016

Mednarodni dan gluhih, 2016

Sporočilo za javnost Murska Sobota, 14.09.2016

»Naredimo gluhoto vidno« Mednarodni dan gluhih in 60. obletnica delovanja Društva gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Slavnostna akademija s kulturnim programom, sobota, 17. september 2016, ob 11. uri v Kulturni dvorani Park – Murska Sobota

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, kot reprezentativna invalidska organizacija za gluhe, naglušne in gluhoslepe, skupaj z Društvom gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota organizirata kulturni program v počastitev Mednarodnega dneva gluhih in 60. obletnice delovanja društva.

Gluhi in naglušni smo v Sloveniji organizirani od leta 1931, in veljamo za eno od najstarejših invalidskih organizacij v Sloveniji. V Zvezo je vključenih 13 medobčinskih društev gluhih in naglušnih.

Svetovna zveza gluhih (WFD-World Federation of the Deaf) je leta 1958 v Rimu v Italiji sprejela svetovno manifestacijo »Mednarodni teden gluhih«, ki ga povsod po svetu praznujemo na zadnji teden v septembru, na počastitev prvega svetovnega kongresa, ki je bil organiziran v mesecu septembru leta 1951. Tokratni 58. mednarodni dan gluhih je v Murski Soboti in sovpada z 60. obletnico delovanja Društva gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota. Tokratno praznovanje prav tako sovpada tudi z 65. obletnico ustanovitve Svetovne zveze gluhih v Rimu v Italiji, ter 10. obletnico sprejema Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov.

Tema mednarodnega tedna gluhih Svetovne zveze gluhih je »Z znakovnim jezikom sem enakopraven«. Tema mednarodnega dneva gluhih v Sloveniji je »Naredimo gluhoto vidno«. Na ta dan oz. teden gluhi želimo opozoriti javnost nase, na nevidno invalidnost – gluhoto in na svoje težave, s katerimi se srečujemo v vsakodnevnem življenju. Invalidi sluha in govora smo ovirani pri zadovoljevanju svojih vitalnih potreb in interesov. Gluhota je med najtežjimi invalidnostmi zaradi doživljenjske ovire govorno-socialne komunikacije, ki se kaže pri gluhih osebah v trajni izoliranosti od slišečega okolja. Organizacije gluhih so med najstarejšimi in so gluhim na temelju solidarnosti, samopomoči, istih izkušenj s slišečim okoljem in ob pomoči posameznikov z znanjem materinega jezika gluhih – znakovnega jezika, zagotavljale uveljavljanje specifičnih potreb in pomembno pripadnost svojemu socialnemu okolju. Ob letošnjem letu opozarjamo na nevidno diskriminacijo gluhih na številnih področjih življenja in dela gluhih oseb. Pravica gluhih, da pridobijo svoj jezik t.j. znakovni jezik od samega rojstva. Identiteta gluhih opredeljuje gluhe kot pripadnike kulturne in jezikovne skupnosti, ki uporablja znakovni jezik kot materni ali naravni jezik za sporazumevanje. Gluhi ljudje morajo imeti enak dostop do sodelovanja v osebnem, javnem in političnem prostoru, kot vsi ostali. Zmožnost znakovnega jezika za sporazumevanje in zagotavljanje tolmačev pomeni, da imajo gluhe osebe enake možnosti zaposlovanja. Gluhe osebe potrebujejo dostop do javnih informacij in storitev preko tolmačenja v znakovnem jeziku, podnaslavljanja in drugih ustreznih tehničnih rešitev. Če se gluhim osebam odvzame osnovna pravica do uporabe lastnega jezika, so te pravice močno okrnjene.

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja - Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota izvaja za osebe z okvaro sluha (gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom) dragocene posebne socialne programe, s katerimi se ta kategorija invalidov lažje vključuje v vsakdanje življenje in delo. Zaradi okvare sluha imajo gluhe in naglušne osebe največje težave na področju sporazumevanja in komunikacije z okoljem, v katerem živijo, se izobražujejo, delajo ali preživljajo prosti čas. Komunikacijske ovire pri interakciji z okoljem so vzrok različnih oblik socialne izključenosti in osamljenosti, ki ju društvo želi ublažiti. Gluhota je nevidna, ljudje je ne opazijo, dokler ne pridejo v stik z gluho osebo. Posebni socialni programi, ki se izvajajo v društvu, so namenjeni uporabnikom, ki jih soustvarjajo in so odraz njihove oviranosti, saj je temeljni cilj združevanja ustvarjanje pogojev za popolno vključitev gluhih in naglušnih v delovno in družbeno življenje. V društvu lahko najdejo vse tisto, kar pogrešajo v slišečem svetu. Prav zato je društvo gluhim in naglušnim članom tudi drugi dom. Brez društev, je življenje nas invalidov, ki smo iz različnih razlogov prikrajšani za sluh, izredno oteženo. Društvo je kraj, kjer se družimo s sebi enakimi, je dom številnim posameznikom in družinam, ter prostor, kjer vemo, da lahko s pomočjo strokovne službe društva poiščemo ustrezno pomoč na številne naše izzive. Je tudi prostor, kjer lahko skozi izvajanje posebnih socialnih programov, sami aktivno sodelujemo, ustvarjamo in gradimo našo skupno prihodnost.

Letošnje praznovanje Mednarodnega dneva gluhih naj bo priložnost, da Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota predstavi svoje programe in delovanje. V soboto, 17. 9., se bodo v Murski Soboti zbrali člani 13 društev iz vse Slovenije. Na slavnostni akademiji, ki se bo pričela ob 11. uri, se bodo z gledališkim nastopom predstavili članice in člani Društva gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota, pod taktirko režiserja Milivoja Mikija Roša.

Priloge:

Mladen Veršič predsednik ZDGNS

Ignac Jakopina predsednik DGNP Murska Sobota

Delite novico

Doniraj dohodnino

Doniraj

Oglasi

Prenesi aplikacij SpletnaTV

na voljo v Google Play

E-novice

Bodite na tekočem in se prijavite se na prejemaje obvestil o aktualnih dogodkih.

Prijava uspešna

Prišlo je do napake. Preverite vpisane podatke.

Novice

Več