Spleta TV
na voljo v Google Play

03. 06. 2021

Portal zVEM je osrednja točka za pridobitev digitalnih covidnih PCT potrdil

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 so sodelovali minister za zdravje Janez Poklukar, minister za javno upravo Boštjan Koritnik in direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek.

Video si lahko pogledate tukaj.

Odločitve s seje vlade

Maja Bratuša je uvodoma predstavila odločitve z včerajšnje seje vlade, katere glavna tema je bilo obvladovanje še vedno trajajoče epidemije. Na podlagi posveta članov vlade s Svetovalno skupino pri Ministrstvu za zdravje je bilo ugotovljeno, da razmere v tem trenutku bistvenih dodatnih sprostitev še ne dopuščajo. Na seji so sprejeli naslednje odločitve:

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom vlada dodatno sprošča posamezne omejitve v gospodarstvu, kot sledi: 

  • od ponedeljka, 7. junija 2021, se sproščajo omejitve pri izvajanju dimnikarskih storitev in gradbenih del,
  • v celoti je dovoljeno izvajanje kongresne dejavnosti, morajo pa zaposleni in potrošniki izpolnjevati pogoj PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani),
  • pri osebnem prevzemu blaga, hrane ali pijače se ukinja prepoved konzumiranja prevzete hrane in pijače na prevzemnih mestih.

Vlada je zrahljala omejitve pri ponujanju nastanitvenih storitev. Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko od ponedeljka naprej ponujajo nastanitvene storitve do 45 nastanitvenih enot. Nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko ponujajo nastanitvene storitve do 75 odstotne zasedenosti nastanitvenega obrata, kar velja tudi za kampe.

Pomembna novost je tudi dostopnost bazenov za vse goste, ki izpolnjujejo pogoj PCT, slednjega morajo izpolnjevati tudi zaposleni. Vseeno se omejuje zasedenost razpoložljivih kapacitet na 75 %.

Pri trgovskih centrih se namesto zagotavljanja 20 m2 na posamezno stranko določa obveznost zagotavljanja 10 m2 na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru.

Pomembna sprememba, ki jo je včeraj sprejela vlada, se nanaša na spremembe pogojev vstopa v državo. Od sobote 5. junija bo za vstop v državo poleg negativnega testa PCR spet veljal tudi hitri test HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Tako PCR kot tudi hitri test HAG sta ustrezna, če sta opravljena v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji. Pri veljavnosti hitrih testov je določen še pogoj, da se priznavajo tisti testi, ki so objavljeni na skupnem seznamu hitrih testov, ki jih priznavajo države članice EU.

Za prebolevnike in cepljene osebe ni sprememb in lahko vstopijo brez napotitve v karanteno.

Oseba, ki prihaja z območja, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Novost pri tem je, da mora oseba dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Slovenije do vrnitve v Slovenijo, če je to obdobje krajše od pet dni. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na rdečem oziroma temno rdečem seznamu.

Epidemiološki podatki

Po zadnjih epidemioloških podatkih je bilo včeraj opravljenih 3837 PCR testov in 27.557 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 273 novih okužb. Sedemdnevno povprečje po danes objavljenih podatkih znaša 260, 14-dnevna incidenca pa je padla na 183.

Do sedaj je bilo s prvim odmerkom cepiva cepljenih 681.945 oseb, z vsemi odmerki pa 432.282 oseb.

Razmere v bolnišnicah se še naprej izboljšujejo. Trenutno se v njih zdravi 213 ljudi, obolelih za covidom-19, na intenzivni terapiji jih je 60. V bolnišnice je bilo včeraj na novo sprejetih 21 oseb, odpuščenih pa 19 oseb. Tri osebe so umrle.

Izsledki tedenskega poročila Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano kažejo, da angleška različica novega koronavirusa v Sloveniji še vedno močno prevladuje. Tako je število na novo potrjenih okužb z angleškim sevom v zadnjem obdobju testiranja znašalo 119. 

Uvedba enotnih digitalnih covidnih PCT potrdil

Minister za zdravje Janez Poklukar je v nadaljevanju povedal, da si tako EU kot slovenska vlada prizadevata za čim bolj enostavno in pregledno odvračanje epidemije, zaradi česar je bilo na ravni EU uvedeno elementarno pravilo PCT (prebolevniki, cepljeni in testirani), ki bodo z negativnim izvidom lahko z enotnim, univerzalnim in brezplačnim PCT covidnim potrdilom ali digitalnim covidnim potrdilom živeli relativno svobodno, čeprav bo virus še vedno med nami. Covidno PCT potrdilo nam bo vsem prebivalcem omogočalo obiskovanje prireditev, lažje prehajanje meja in potovanja.

Na portalu zVem (povezava: https://zvem.ezdrav.si/) lahko državljani na enem mestu dostopajo do vseh svojih zdravstvenih podatkov, torej do izvidov, testov in receptov, kakor tudi do izvidov, ki bodo podlaga za izdajo enotnega covidnega PCT potrdila. Do vseh omenjenih podatkov lahko državljani dostopajo z digitalnim potrdilom oz. s tako imenovano mobilno digitalno identiteto smsPASS. Dostop do podatkov na portalu zVem omogočajo digitalna potrdila, ki so SIGEN-CA, HALCOM-CA, Postar-CA in SIGOV-CA, ki jih marsikdo že ima. Ta potrdila omogočajo dostop do vseh digitaliziranih vsebin državne uprave.

Postopek pridobitve digitalne identitete smsPASS je možno opraviti na cepilnih mestih, pri čemer se osebam, ki se cepijo, ni potrebno predhodno naročati; na upravnih enotah, uradih Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), centrih za socialno delo, ali na vložišču ministrstva za pravosodje. Na mestu za oddajo se je potrebno identificirati z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. Pri oddaji obrazca bodo državljanom na voljo za pomoč javni uslužbenci iz prej omenjenih inštitucij in lokalnih skupnosti oz. občin. Ministrstvi za zdravje in javno upravo sta pripravili informativno zloženko, ki bo prikazovala celoten postopek.

Ko bo posameznik enkrat prevzel digitalno identiteto, bo lahko dostopal do vseh digitaliziranih vsebin državne uprave, je poudaril minister Poklukar in dodal, da je digitalna identiteta prvi korak digitalizacije ne le zdravstva, temveč tudi drugih področij v Sloveniji.

Vsem državljanom je svetoval, da naj se ob kakršnih koli težavah pri pridobivanju digitalnega covidnih PCT potrdil obrnejo na ministrstvo za javno upravo, cepilne centre, upravne enote, Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) ali na centre za socialno delo. Vsi se bodo trudili, da bodo postopki hitri in enostavni in da se vsem državljanom omogoči pridobitev digitalnega covidnega PCT potrdila.

Minister Poklukar je ob koncu vse prebivalce Slovenije pozval k solidarnosti in k medsebojni pomoči soljudi pri pridobivanju digitalnih PCT potrdil.

Razširitev točk za pridobitev mobilne digitalne identitete smsPASS

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je izpostavil, da portal zVem, na katerem bo ljudem kmalu na voljo tudi evropsko zeleno digitalno potrdilo, oz. covidno digitalno PCT potrdilo, postaja tista točka, do katere bi radi vsem omogočili čim lažji dostop.

Ministrstvo za javno upravo je v zadnjem obdobju zaznalo bistveno povečanje povpraševanja tako po digitalnih potrdilih SIGEN-CA kot po mobilnih identitetah smsPASS. Če je bilo v preteklih mesecih izdanih do okoli 1000 potrdil SIGEN-CA dnevno, je sedaj ta številka skoraj še enkrat večja, je povedal, minister.

Za tiste državljane, ki digitalnih potrdil ali mobilnih digitalnih identite še nimajo, je ministrstvo sprejelo vrsto ukrepov, da bi jim olajšali postopek. Digitalni potrdili SIGEN-CA in mobilna digitalna identiteta smsPASS, ki ju izdaja ministrstvo javno upravo, sta za državljane brezplačni.

Upravne enote so tiste službe, ki pred izdajo potrdil SIGEN-CA oz. smsPASS preverijo identiteto prosilke oz. prosilca. Zaradi izvajanja varnostnih ukrepov zaradi epidemije in povečanega obsega dela upravnih enot se je za termin treba naročiti vnaprej.

Ker je pridobitev digitalnih potrdil in idnetitet na upravnih enotah zaradi preobremenjenosti slednjih za državljane postala precej zamudna, je vlada sprejela sklep o razširitvi prijavnih točk za pridobitev digitalnih potrdil in identitet. Tako se v teh dneh že vzpostavljajo prijavne službe za pridobitev mobilne identitete smsPASS na cepilnih centrih, uradih FURS, centrih za socialno delo in na lokaciji ministrstva za pravosodje.

V ta namen je imenovanih okoli 300 referentov iz približno 70 različnih institucij, ki se ustrezno usposabljajo, hkrati pa poteka distribucija opreme, ki jo potrebujejo za opravljanje novega dela.

Minister Koritnik je prav tako povedal, da vlada razmišlja o določitvi še dodatnih dostopnih točk za pridobitev mobilne digitalne identitete smsPASS, saj se zaveda, kako pomembno je državljanom v teh časih olajšati dostop do zdravstvenega portala zVEM in s tem do dokazil, ki jih vsi državljani potrebujejo za normalnejše življenje. Predvidoma bodo tako v kratkem naloge prijavne službe pričeli izvajati tudi zaposleni na izpostavah ZZZS.

Do konca junija doseči cilj 60 odstotne precepljenosti vsega prebivalstva

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je v nadaljevanju izpostavil, da je Slovenija šesta po razvoju informacijskega sistem v zdravstvu v Evropi.

Glede epidemije novega koronavirusa je izpostavil, da število novih primerov okužb v svetu upada, vendar pa se beleži še vedno velik porast v azijskem delu, predvsem v Indiji. Epidemija v Evropi se že osmi teden umirja. Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je Slovenija še vedno globoko v epidemiji, ima še vedno veliko število okužb, zato je treba vse samozaščitno-preventivne ukrepe dosledno izvajati, če želimo, da bo naše življenje še naprej potekalo kolikor toliko normalno, torej brez omejitev.

Število potrjenih primerov v Sloveniji pada, kar pomeni, da se zmanjšuje tako število zasedenih postelj v bolnišnicah, število obolelih na intenzivni negi, število sprejemov v bolnišnice, število umrlih, kakor tudi število aktivnih primerov okuženih z novim koronavirusom. Ob tem je izpostavil, da podatki kažejo na naraščanje okužb na področju Mestne občine Ljubljana, kar bo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pozorno spremljal. Trend naraščanja okužb se zaznava tudi v osrednji ljubljanski regiji, ki je trenutno v rumeni fazi.

V Sloveniji med okužbami v skoraj sto odstotkih prevladuje angleški sev novega koronavirusa, ki je premagal milejše seve. Predvideva se, da bo počasi popustil, vendar pa se zna namesto njega razširiti drugi nov sev. Krek je ob tem dodal, da so novi sevi lahko hujši, saj jih ne poznamo dobro, in se lahko hitreje širijo ter poslabšajo situacijo.

Slovenija je do konca maja dobila 1.309.275 odmerkov cepiv. Največ ljudi je cepljenih s cepivom proizvajalca Pfizer/Biontech, sledijo AstraZeneca, Moderna in Janssen, ki ga je Slovenija začela dobivati v aprilu.

Zaradi več cepiva se pospešuje cepljenje prebivalstva. Tako je bilo do 2. junija 2021 cepljenih 20,5 odstotka prebivalstva, medtem ko je bilo do 1. maja 2021 cepljenih 10,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni, da je bilo v enem mesecu cepljenih toliko ljudi, kot prej do 1. maja 2021. Po zadnji podatkih je v enem tednu pocepljenih skoraj 170.000 ljudi. Velik delež prebivalstva je prav tako cepljen tudi z drugim odmerkom cepiva. Po načrtih naj bi v juniju cepili še od 30 do 40 odstotkov ljudi. Tako naj bi Slovenija do konca junija dosegla 60 odstotno precepljenosti vsega prebivalstva.

Delite novico

Doniraj dohodnino

Doniraj

Prenesi aplikacij SpletnaTV

na voljo v Google Play

E-novice

Bodite na tekočem in se prijavite se na prejemaje obvestil o aktualnih dogodkih.

Prijava uspešna

Prišlo je do napake. Preverite vpisane podatke.

Tiskovne konference

Več