Spleta TV
na voljo v Google Play

23. 06. 2022

5. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela spremembe Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ter Uredbo o spremembah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije. Vlada se je seznanila s poslovanjem bolnišnic v letu 2021 in oceno poslovanja bolnišnic v obdobju 1-5 2022 ter izdala Uredbo o sodelovanju državnega tožilstva in policije.

Video si lahko pogledate tukaj.

Vlada se je seznanila s poslovanjem bolnišnic v letu 2021 in oceno poslovanja bolnišnic v obdobju 1-5 2022

V letu 2021 je med 26 bolnišnicami 18 bolnišnic, vključno s psihiatričnimi bolnišnicami, poslovalo pozitivno, osem bolnišnic pa negativno. Skupni poslovni izid je bil enajst milijonov evrov presežka prihodkov nad odhodki.

Bolnišnice, ki so zdravile COVID paciente, so po interventni zakonodaji za leto 2021 prejele iz proračuna 52,1 milijona evrov za nerealiziran program, ker so morale zagotavljati proste kapacitete zaradi covida in niso mogle delati polnega programa (80% vrednosti nerealiziranega programa, opravljene covid storitve so bile odštete). Ta sredstva so izvajalci vključili v poslovni izid leta 2021, finančni tok pa je bil realiziran marca letošnjega leta.

Dodatno so iz proračuna Republike Slovenije izvajalci dobili še vse dodatke, ki so bili določeni z interventno protikoronsko zakonodajo (dodatek po Kolektivni pogodbi za javni sektor, dodatek za delo s covid pacienti, dodatek za plačno skupino J (podporne službe), dodatek za študente). V letu 2021 je bila skupna vsota izplačil iz tega naslova v bolnišnicah 234,6 milijona evrov.

Prvi podatki o poslovanju bolnišnic za leto 2022 kažejo bistveno poslabšano sliko, in sicer je ocena poslovanja 1-5 pozitivna le pri sedmih bolnišnicah, pri 19 pa je negativna. Ocena poslovanja 1-5 je negativna tudi pri štirih od petih psihiatričnih bolnišnic. Trenutno je skupna ocena 41,5 milijona evrov izgube v letu 2022. Navedeno je terjalo takojšnje ukrepanje, in sicer so bili v bolnišnicah, kjer je najbolj urgentno finančno stanje, zamenjani sveti zavodov in imenovani predstavniki, ki bodo imeli glavno nalogo določiti in spremljati aktivnosti za stabilizacijo poslovanja.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

Zaradi zagotavljanja enakih pogojev vsem kupcem, tako tistim, ki gorivo kupujejo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa kot tistim, ki gorivo kupujejo na bencinskih servisih na avtocestnem križu, je potrebno prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki se plačuje za dizelsko gorivo, začasno ukiniti tudi za dizelsko gorivo, ki se prodaja na bencinskih servisih na avtocestnem križu.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 84/22 z dne 16. 6. 2022) je prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije začasno ukinila le na bencinskih servisih izven avtocestnega križa.

Ob tem je vlada naložila ministrstvu, pristojnemu za energijo, da mesečno preverja upravičenost ukrepa, ki ga določa uredba iz prejšnjega odstavka.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije

Zaradi zagotavljanja enakih pogojev vsem kupcem, tako tistim, ki gorivo kupujejo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa kot tistim, ki gorivo kupujejo na bencinskih servisih na avtocestnem križu, je potrebno prispevek za energetsko učinkovitost, ki se plačuje za dizelsko gorivo, začasno ukiniti tudi za dizelsko gorivo, ki se prodaja na bencinskih servisih na avtocestnem križu.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 84/22 z dne 16. 6. 2022) je prispevek za energetsko učinkovitost začasno ukinila le na bencinskih servisih izven avtocestnega križa.

Ob tem je vlada naložila ministrstvu, pristojnemu za energijo, da mesečno preverja upravičenost ukrepa, ki ga določa uredba iz prejšnjega odstavka.

Kljub začasnemu znižanju okoljskih dajatev, ki jih uvajata obe uredbi, načrtovani okoljski programi ne bodo ogroženi.

Oba ukrepa sta kratkoročne in začasne narave.

Ob tem velja poudariti, da bo vlada iskala čim bolj optimalne ukrepe za reševanje problematike visokih cen goriv.

Uredbi začneta veljati z jutrišnjim dnem.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada izdala Uredbo o sodelovanju državnega tožilstva in policije

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin.

Uredba ureja način sodelovanja med Policijo (organom odkrivanja kaznivih dejanj) in tožilstvom  (organom pregona). S predlogom sprememb bo državni tožilec ponovno lahko ustno usmerjal policijo v predkazenskem postopku.

Navodila in predloge za zbiranje obvestil in dokazov v predkazenskem postopku državni tožilec podaja zaradi ugotavljanja dejstev, ki so pomembna za odločitev glede kazenskega pregona. Navodila so za policista obvezujoča, pri njihovem izvrševanju pa je policist strokovno avtonomen v okviru pravil kriminalistične taktike, tehnike in metodike ter vezan na zakon in Ustavo.

Uvedba pisnih usmeritev leta 2021 je bila v nasprotju z naravo tožilskega dela in usmerjanja, ki pogosto zahteva hitro reagiranje, poleg tega pa je bila takšna ureditev neskladna z Zakonom o kazenskem postopku (ZKP), saj ta ne zahteva pisnih usmeritev (drugi odstavek 161. člena ZKP dopušča vse načine komuniciranja med državnim tožilcem in policijo).

Delite novico

Doniraj dohodnino

Doniraj

Prenesi aplikacij SpletnaTV

na voljo v Google Play

E-novice

Bodite na tekočem in se prijavite se na prejemaje obvestil o aktualnih dogodkih.

Prijava uspešna

Prišlo je do napake. Preverite vpisane podatke.

Tiskovne konference

Več